Belangrijke data
Agenda
  • Week 48 pietenmorgen voor de groepen 1 t/m 3, een ochtend bomvol leuke activiteiten
  • 30 november start muzieklessen voor de groepen 3 en 4, tien weken lang worden deze gegeven door muziekschool Bij Vrijdag
  •  1 december start gitaarlessen groepen 6, ook deze worden gegeven door Bij Vrijdag tien weken lang
  •  4 december sinterklaasviering
  •  7 december wordt de school in kerstsferen gebracht, de ouderwerkgroep doet dit samen met een aantal leerkrachten
  • Week 50 gaan alle groepen kerstknutselen
  • 17 december kerstlunch
  • 18 december nieuwsbrief 4
  • 19 december t/m 3 januari
Algemeen nieuws
Subsidie Rijksoverheid

Dankzij een subsidie van de overheid hebben wij de mogelijkheid om leerlingen zowel binnen als buiten lestijden extra te ondersteunen bij diverse vakken. Door een intensieve samenwerking tussen de intern begeleider (Ildiko of Peter), de groepsleerkracht en de leerkracht die extra ingezet wordt (Guido of Julia) proberen wij dit zo goed mogelijk vorm te geven. Als wij uw kind graag wat hulp willen bieden voor of na de reguliere lestijd, dan hoort u dit via de groepsleerkracht.

Nieuwe website

Onze nieuwe website www.hetkarrepad.nl is online. Op de homepagina vindt u onder ‘Direct naar’ ook onze nieuwe schoolgids.

Sinterklaas

Sinterklaas komt op vrijdag 4 december op het Karrepad. Alle kinderen gaan op de gewone tijd naar school en naar hun klas. Er is dus geen gezamenlijke opening op het plein. De groepen 1, 2 en 3 gaan om 08.45 uur naar de grote ruimte bij het podium in de onderbouw. Sinterklaas wordt hier om 9.00 uur ontvangen en zit op het podium, waar kinderen en collega’s met het oog op COVID-19 niet mogen komen. De klassen komen vervolgens één voor één langs. Sint en piet zullen ook een coronaproof bezoek brengen aan de kinderen in de middenbouw. Het plan is dat hij tussen 11.45 uur en 12.30 uur een raambezoekje (op hoogte) brengt. Tot slot zal rond 9.00 uur een piet lekkere pepernoten naar de bovenbouwgroepen brengen. 

Kerst

Op donderdag 17 december zal er een kerstlunch georganiseerd worden. Dit gebeurt coronaproof met de eigen groep. De ouderwerkgroep zal t.a.v. de organisatie een belangrijke rol spelen. U ontvangt nog een aparte brief van de werkgroep Kerst hierover.