Belangrijke data
Agenda
 • 16 en 17 margedagen, alle leerlingen vrij
 • Week 25 en 26 rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
 • 28 juni 9.00 uur wisselmoment, de kinderen ontmoeten hun nieuwe juf of meester
 • 9 juli margedag, start van de zomervakantie
Algemeen nieuws
Inrichting leer- en speelplein kleuters

Spelen doen onze kleuters het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren. Door de gemeenschapsruimte in de onderbouw om te toveren tot een speel- en leerplein, hebben we voor onze groepen 1/2  een rijke speelleeromgeving gecreëerd. Hierdoor worden ze geprikkeld in hun nieuwsgierigheid en uitgedaagd met rijk spelmateriaal.  

Schoolreizen

Ondanks de maatregelen hebben de leerkrachten leuke activiteiten voor hun groep bedacht. 

Dankzij de mooie alternatieven die de leerkrachten hebben bedacht heeft toch iedere groep een uitje gehad dit schooljaar! Een toch nog heus schoolreisje binnen de huidige mogelijkheden.

Afscheid groep 8

Voor veel leerlingen uit groep 8 is het schoolkamp het hoogtepunt van de basisschooltijd. Helaas kan het schoolkamp door het coronavirus ook dit jaar niet doorgaan. Gelukkig hebben de leerkrachten van groep 8 leuke alternatieven bedacht, zodat onze achtstegroepers toch die mooie herinneringen met elkaar kunnen maken. Op dinsdag 29 juni worden de musicals in Kinepolis gedraaid. Het wordt een echte première middag met kinderchampagne en een rode loper! Daarnaast gaat elke groep naar het Zilvermeer, waar de kinderen vlotten bouwen, kajakken, zwemmen, zandkastelen bouwen en meedoen aan een Beach Soccer Toernooi. Een derde feestdag wordt georganiseerd in het park.  De kinderen spelen onder andere bubble voetbal en archery en sluiten de dag af met een barbecue en een prachtig afscheidscadeau. 

De laatste weken van dit schooljaar

De laatste vijf weken van het schooljaar zijn aangebroken en we zijn achter de schermen volop bezig met de groepenverdeling voor volgend schooljaar. Zoals jullie via de media misschien hebben meegekregen, komt er voor volgend schooljaar veel budget beschikbaar voor het onderwijs om eventuele vertragingen door COVID-19 weg te werken (Nationaal Programma Onderwijs). Bij de besteding van deze gelden zal elke school bepaalde keuzes kunnen maken. Op het Karrepad zijn wij dit in samenwerking met het team en de MR aan het uitwerken. Op woensdag 16 juni zullen wij de groepsverdeling naar alle ouders communiceren. 

Geen versoepelingen

De kabinet heeft tot spijt van de PO-raad besloten om de maatregelen in het basisonderwijs nog niet te versoepelen. Dit betekent dat we de laatste weken van dit schooljaar nog niet volledig naar eigen wens en behoefte kunnen inrichten. Kortom, de richtlijnen van het RIVM en de daarop gebaseerde protocollen blijven van kracht tot in ieder geval 30 juni, vlak voor onze zomervakantie. 

Schoolvakanties en margedagen schooljaar 2021-2022

 

 

 

Cito

Wij hebben de uitslag van de centrale eindtoets ontvangen en zijn trots op de scores die de kinderen hebben gehaald. Deze en volgende week worden de E-toetsen afgenomen. Hiermee komen wij tot een goede meting van de startsituatie en passende ondersteuning op groeps- en leerlingniveau. 

NPO-gelden

De beginsituatie van het Karrepad is grotendeels vastgesteld. Samen met het team en de MR kijken wij wat passende interventies zijn voor schooljaar 2021-2022, die wij verwerken in ons Programma Onderwijs. Na een eerste overleg met beide partijen is in ieder geval duidelijk dat wij aan de slag gaan met:

 • Instructie in kleine groepen,
 • Klassenverkleining,
 • Interventies gericht op welbevinden (trainingen en talentblokken),
 • Interventies gericht op de executieve functies,
 • Inzet van personeel,
 • Digitale technologie,
 • Scholing personeel.

Mocht u graag mee willen denken over ons Programma Onderwijs, stuur dan een mail naar a.koerts@o2g2.nl. Dan wordt u na de zomervakantie uitgenodigd voor een gesprek.

Ontdeklab op het Karrepad

In september wordt in de kelder van de middenbouw een multifunctioneel lokaal ingericht (zie de afbeelding). De naam moet nog verzonnen worden… In deze ruimte wordt gewerkt aan talentontwikkeling door creatieve opdrachten en projecten. Er wordt hiervoor een talentcoördinator aangesteld, die samenwerkt met mensen binnen en buiten de school opzet. Met een focus op de leergebieden kunst & cultuur, digitale geletterdheid, 21e-eeuwse vaardigheden, wetenschap en techniek, zoeken we naar een multidisciplinaire benadering van talentontwikkeling; voor elke leerling wat wils.

Oproep Nieuwe MR leden

Ouders gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die plaats willen nemen in

de oudergeleding. In de MR komen twee plaatsen beschikbaar en zoeken wij ouders die zich voor een voor een termijn van 4 jaar beschikbaar willen stellen.

 

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het je  wat om mee te

denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef je dan op!

Dit kan tot en met maandag 5 juli. Mocht je vragen hebben over de MR dan kun je  een van onze leden

van de oudergeleding aanspreken.

 

De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Voorzitter Michiel Koelman, Marten Bult (vicevoorzitter), Thom Duijvené de Wit,  Niene te Biesebeek en Jolien Klitsie

Je kunt je kandidaat stellen door je interesse kenbaar te maken bij Michiel Koelman (dhr.m.koelman@gmail.com) .

 

Zijn er meer geïnteresseerden dan dat er plekken beschikbaar zijn, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Deze verkiezingen zullen dan plaatsvinden aan het begin van het nieuwe jaar.

Project Move groep 7b

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar. In een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief. Bubbels breken en de afstand tussen mensen verkleinen. Move verbindt en verruimt blikken!

Groep 7b heeft meegedaan met het Move project. De kinderen hebben in fases een plan bedacht om de natuur in de wijk te verbeteren. Zij hebben buurtbewoners geïnterviewd en daar kwam uit dat er veel afval niet wordt opgeruimd. De kinderen hebben voor de gemeente posters gemaakt die in de hele wijk op de prullenbakken komen te hangen.  Ruim je afval op!

Het project is afgesloten met een presentatie en een gezellige eindfeest die de kinderen met de studenten hebben georganiseerd.