Belangrijke data
Agenda
 • week 34 t/m 37 Gouden Weken
 •  6 september 19.30 - 20.30 uur informatieavond groepen 8 
 •  7 september 19.30 - 20.30 uur informatieavond groepen 3
 •  8 september 19.30 - 20.30 uur informatieavond groepen 1/2
 •  9 september 19.30 - 20.30 uur informatieavond groepen 5
 • 15 september 19.30 - 20.30 uur informatieavond groepen 4
 • 16 september 19.30 - 20.30 uur informatieavond groepen 6
 • 16 september 20.00 - 21.00 uur informatieavond groepen 7
 • 20 september margedag, alle leerlingen vrij
 • 22 september groepen 6 t/m 8 survival 
 • week 38 en 39 kennismakingsgesprekken met ouders, 1 t/m 7
 • 29 september Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8
 • 30 september toneeluitvoering Apen
 •  1 oktober toneeluitvoering Dolfijnen en Papegaaien
 •  6 oktober start Kinderboekenweek
 •  7 oktober toneeluitvoering Apen
 •  8 oktober toneeluitvoering Dolfijnen en Papegaaien
 • week 41 voorlopig adviesgesprekken groepen 8
 • 12 oktober toneeluitvoering Kikkers
 • 15 oktober toneeluitvoering groep 3c
 • 15 oktober volgende nieuwsbrief
 • 16 oktober t/m 24 oktober herfstvakantie
Algemeen nieuws
Inleiding

Hierbij delen wij de eerste nieuwsbrief! Omdat er belangrijke informatie in staat, delen wij hem eerder dan in de jaarplanning staat. Wij hopen dat u terugkijkt op een goede start van het schooljaar en weer goed in het ritme zit met het gezin. Wij zijn in ieder geval tevreden over hoe het gaat op school.

Wij hopen de aanwezige rust te handhaven. Zoals u in het nieuws kunt lezen (Extra geld voor scholen leidt tot lege invalpoules: 'We vissen in dezelfde vijver' - RTV Noord) kan het helaas voorkomen dat we geen vervanging kunnen regelen als een leerkracht afwezig is. Tot dusver is het ons steeds gelukt, mede dankzij de flexibiliteit van het team, maar het kan zijn dat we een groep moeten verdelen over anderen groepen. Wij vragen in dat geval om uw begrip.

 

De Gouden Weken voor een goed begin van het schooljaar

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. Daarom gebruiken ook wij de Gouden Weken om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen.

Nationaal Programma Onderwijs het Karrepad

Vanaf dit schooljaar is vanuit de overheid geld beschikbaar gesteld om door Corona opgelopen achterstanden in te lopen. Deze achterstanden zijn niet alleen cognitief. Leerlingen hebben ook veel gemist op fysiek, creatief en sociaal-emotioneel gebied. In overleg met de MR, het team, de leerlingenraad en geïnteresseerde ouders zetten we onder andere de onderstaande interventies in.

 

Groepsdoorbrekend werken
In de groepen 3 tot en met 8 zal er bij bepaalde vakken groepsoverstijgend gewerkt worden. Zo kunnen we de instructies optimaal afstemmen op de beginsituatie van de groep. Dit betekent dat:

 • Kernvakken op dezelfde tijd worden gegeven;
 • Een grofmazige niveau-indeling gemaakt;
 • Extra leerkrachten en ruimtes worden ingezet;
 • De groepsindelingen regelmatig geëvalueerd worden;
 • De vooruitgang op dezelfde wijze geregistreerd wordt.

 

Inzet klassenassistenten
In alle bouwen worden klassenassistenten ingezet, die kleine groepjes en individuele leerlingen extra hulp bieden na de instructie. Dit gebeurt zowel binnen als buiten het lokaal. Het doel is dat de groepsleerkracht en de onderwijsassistent zich kunnen focussen op een klein aantal leerlingen en er beter kan worden afgestemd op uiteenlopende behoeftes.

 

Scholing Rots en Water
Drie medewerkers worden geschoold in Rots en Water, zodat zij deze training op school kunnen geven. Het doel is om de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen te bevorderen, zodat zij positiever naar zichzelf kijken en/of leren hoe met anderen om te gaan.

 

Scholing executieve functies
Wij organiseren een scholing over executieve functies. De executieve functies, een groep hersenprocessen, zijn verantwoordelijk voor het beheren van informatie en het goed uitvoeren van taken, die nodig zijn om op school te slagen. De leerlingen met zwakke executieve functies begrijpen vaak heel goed het ‘wat’, maar worstelen met het ‘hoe’. Expert Jelle Jolles zal het team handvatten geven om de executieve functies van leerlingen verder te ontwikkelen.

 

Klassenverkleining
Wij hebben gekozen de groepen zo klein als financieel mogelijk te maken. De grootste groep op het Karrepad bestaat uit 25 leerlingen. Daarnaast zijn er 11 groepen die uit twintig leerlingen of minder bestaan.
 

Talentontwikkeling/MakerSpace
Kinderen ontwikkelen door het benutten van creativiteit en talenten meer zelfvertrouwen. Daarom hebben wij een talentcoördinator opgesteld die met behulp van collega’s en externen talentblokken ontwikkelt.  De kelder van de middenbouw is voor de herfstvakantie omgebouwd tot een MakerSpace: een multifunctioneel lokaal voor talentblokken, dat de basis vormt voor het ontwerp- en leerproces: denken, doelen, delen.

 

Toneeluitvoeringen

De toneelvoorstellingen vinden fysiek plaats. Wij vinden het erg fijn u weer in de school te mogen ontvangen!

Om de anderhalf meter afstand te handhaven vragen wij u, net als bij de informatieavonden, niet met z’n tweeën te komen.
Wij begrijpen dat dit jammer is en zorgen ervoor dat er gefilmd wordt en dat de film via MijnSchool gedeeld wordt.

Verder hanteren wij de volgende maatregelen:

 • U komt binnen via de hoofdingang en vertrekt via de achteruitgang (bij de kikkers);
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst;
 • U draagt een mondkapje en wanneer u een zitplaats heeft gevonden, mag dit af;

U krijgt van de groepsleerkracht een bericht over tijden en andere details.

Even voorstellen........Inge van Zoggel

Ik ben Inge (31 jaar) en sta dit jaar naast Berber in groep 6.

 

Deze zomer ben ik, vanuit Rheden, met mijn vriend en dochter terug naar Groningen verhuisd. In mijn vrije tijd volleybal, tennis en bak ik graag. Ik sta inmiddels 8 jaar voor de klas en geniet nog elke dag van het enthousiasme en de onbevangenheid van kinderen. Karrepad is een speciale plek voor mij, want ik heb hier zelf op de basisschool gezeten.

Ik heb ontzettend veel zin om hier te werken en om de kinderen net zo’n fijne tijd te geven als ik zelf heb gehad!

Even voorstellen........Carla Jonkman

Ik ben Carla Jonkman en samen met mijn man en dochter Tessa (10) woon ik in Groningen.

 

Na 17 jaar op obs de Pendinghe gewerkt te hebben, is het tijd voor een nieuwe uitdaging op obs het Karrepad. Op maandag en dinsdag zal ik de VVE kinderen begeleiden en me bezig houden met het VVE beleid op school.  Op woensdag ben ik werkzaam als VVE coach en trainer bij het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen.

Naast mijn werk vind ik het leuk om te sporten, bij mooi weer ga ik graag een eind suppen en vind ik het leuk om dingen te ondernemen met mijn gezin en vrienden.

 

Ik kijk uit naar een leuke samenwerking en hoop jullie snel een keer te ontmoeten!

 

Even voorstellen........Mandy Langeveld

Mijn naam is Mandy Langeveld, 33 jaar en geboren en getogen in Leidschendam, nabij Den Haag. 

 

Afgelopen zomer ben ik verhuisd naar Groningen om te gaan samenwonen met mijn vriend. Op zoek naar een leuke school, kwam ik bij het Karrepad terecht. Dit schooljaar ben ik elke maandag en woensdag werkzaam in groep 7a. Dinsdag geef ik ondersteuning aan de leerlingen van beide groepen 5 en op de donderdag geef ik les in groep 5a. Hiervoor heb ik  11 jaar gewerkt op een multiculturele school in de binnenstad van Den Haag. Begonnen als kleuterleerkracht en na een aantal jaren ook lesgeven in groep 5 en 6. Naast lesgeven, houd ik van lekker koken en tennissen.  Ook houd ik van wandelen en suppen op de Hoornse Meer.

Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam schooljaar!

Even voorstellen........Jacqueline Venema

Mijn naam is Jacqueline Venema en ik ben vorige week gestart als talentcoördinator op het Karrepad.


Samen met de leerkrachten en externe docenten gaan we in de klas aan de slag met workshops. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van een sportevenement, het bouwen van robots, het opzetten van een kinderrestaurant en ga zo maar door. Met deze projecten willen we de kinderen uitdagen om hun talenten te ontdekken. We starten in de bovenbouw, maar zullen zeker gedurende dit schooljaar in meer groepen een aanbod creëren.
In de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van het project.

 

Groet, Jacqueline

Even voorstellen........Daan Bredeweg

Beste ouders,

 

Mijn naam is Daan Bredeweg, ik ben 23 jaar in ben woonachtig in Groningen.

Ik heb afgelopen jaar mijn studie onderwijsassistent afgerond en ben sinds dit jaar nieuw op deze school. Ik ben vooral te zien bij de groepen 6 tot en met 8. Hierbij ondersteun ik kinderen in kleine groepjes. Verder ben ik in het dagelijks leven voetbaltrainer bij Be Quick 1887 in Haren en voetbal ik bij SC Stadspark in Groningen.

 

Ik heb super veel zin in deze uitdaging en ik sta altijd open voor een gesprek.

 

Even voorstellen........Ellie Post

Hoi allemaal,

 

In April 2021 ben  ik begonnen als onderwijsassistent op het Karrepad. Voor de zomervakantie was ik vooral in de groepen 6 en nu veel in de groepen 7 en 8.
Hiervoor heb ik 16 jaar in de kinderopvang gewerkt. Altijd op de buitenschoolse opvang en daarnaast in de ochtenden met 0 tot 4 jarigen. Hoewel dat wel beviel, ben ik heel blij dat ik de stap naar het onderwijs gemaakt heb. Het kriebelde al een poos om deze richting op te gaan. Ik heb het hier erg naar mijn zin!

Mijn naam is Ellie Post, 38 jaar, getrouwd, moeder van vier kinderen (11, 10, 10 en 7 jaar) en ik woon in Zuidhorn. Ik hou van kamperen (met mooi weer), fotograferen, thee, Vlieland, lezen, bord- en kaartspelletjes, chips, sneakers, de Efteling en een opgeruimd huis :)

Hartelijke groet,

Ellie