Algemeen nieuws
Op naar de feestdagen.....

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief na de herfstvakantie die met veel zonnige dagen wel op een zomervakantie leek. Inmiddels zijn we drie weken op weg en richten we ons op de feestdagen.
En wat wordt het leuk! Tijdens Sint-Maarten zingen leerlingen in een andere groep zingen of maken ze buurtbewoners blij. Zo branden de lichtjes in het Hamrikheem, Odensehuis, Merdeka en Waardig Wonen.  
Dit met dank aan onze werkgroep Sint-Maarten. Drie dagen later wordt de school omgetoverd in sinterklaassfeer. De ouderwerkgroep (owg) pak dit fantastisch op, samen met onze werkgroep Sinterklaas. Op maandag 5 december verwelkomen we de goed heiligman en twee dagen erna zijn  Harry en Willy aan zet met de kerstbomen. Ook hier speelt de owg (nu samen de werkgroep Kerst) weer een belangrijke rol. Laten we hopen dat het kerstcafé voor ouders dit jaar zijn deuren weer mag openen. Dit zal dan op 22 december zijn als de leerlingen van hun kerstdiner genieten. We kijken ernaar uit jullie daar te ontmoeten!

Belangrijke data
Agenda
 • 11 november groepen 7 zwemmen in Kardinge
 • 11 november Sint Maarten
 • 16 november toneeluitvoering 4c
 • 18 november toneeluitvoering 3c
 • 18 november groepen 7 zwemmen in Kardinge
 • 22 november toneeluitvoering 7b 's avonds
 • 23 november toneeluitvoering 7a 's avonds
 • 25 november groepen 7 zwemmen in Kardinge
 •   2 december groepen 7 zwemmen in Kardinge
 •   5 december sinterklaasviering
 •   6 december margedag, alle leerlingen vrij
 • 15 december Medezeggenschapsraad (MR) 19.45 uur
 • 22 december kerstdiner
 • 24 december t/m 8 januari kerstvakantie

 

Algemeen nieuws
Oudertevredenheidsonderzoek

Inmiddels hebben 30 ouders het onderzoek ingevuld, waarvoor hartelijk dank! Om tot een betrouwbaar resultaat te komen (ook voor Inspectie) hebben we reactie van minimaal 101 ouders nodig. Help ons om dit resultaat te bereiken.

Via onderstaande bericht, dat op 1 november via MijnSchool aan u is vezonden, komt u bij de link.

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),Wij nemen een oudertevredenheidsonderzoek af. Hiermee kunnen wij peilen over welke punten u wel of niet tevreden bent. Door het evalueren van deze informatie en het werken aan verbeterpunten kunnen we de kwaliteit van onze school verbeteren. 

Wij hopen van harte dat u mee wilt werken door via onderstaande link een aantal vragen te beantwoorden.
Dit voor uiterlijk vrijdag 18 november. 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/SB9D6SG

De uitkomsten worden vervolgens met het team en u besproken.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,


namens het team,


Alinda Koerts (directeur) en Bernou Feitsma (adjunct-directeur)

N.B. Onder de respondenten worden drie prijzen verloot.

Spetterende opening!

 

We hopen echt dat jullie aanstaande maandag 14 november om 9.00 aanwezig zijn om de spectaculaire opening van de gymzaal mee te maken.

Een gave film (met o.a. een terugblik naar de bewuste dag), vuurwerk en een moment om stil te staan bij de prachtige gymzaal die wij nu hebben: mis het niet!

Eerste lessen in de nieuwe gymzaal

Op maandag 31 oktober was het dan eindelijk zo ver! We mochten voor de eerste keer gymmen in de nieuwe gymzaal. De kinderen waren erg enthousiast over de grootte van de zaal en de mooie kleuren en zachte wanden. Alles is nog niet helemaal af, zo wachten we nog op de touwen en op het spelmateriaal. Maar we zijn blij dat we na 3 jaar weer kunnen gymmen op ons eigen terrein! 

Maak het verschil bij de OWG

Wens je je kind(eren) een onvergetelijke tijd toe op het Karrepad? Zou je je graag inzetten om activiteiten te organiseren waaraan kinderen later nog regelmatig met plezier aan terugdenken? Heb je wat tijd over, voldoende energie en wil je graag met tomeloos enthousiasme meehelpen om de leerlingen feestelijke herinneringen te bezorgen aan hun schooltijd op het Karrepad?

Meld je dan aan voor de ouderwerkgroep (OWG).

 

De OWG organiseert activiteiten of ondersteunt de school daarbij. Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook het eindfeest zouden niet zo feestelijk zijn zonder de enthousiaste inzet van de OWG: het versieren van de school voor Sinterklaas en Kerst, de organisatie van Sinterklaas' bezoek aan het Karrepad, het kerstcafé voor ouders/verzorgers tijdens het kerstdiner van de kinderen en het eiertikkampioenschap met Pasen zijn maar enkele activiteiten die het OWG ontplooit. Minder zichtbaar is dat de OWG zich ook bezighoudt met de vervanging en aanschaf van speelmaterialen en financieel en praktisch heeft meegeholpen aan een actie om de schoolbibliotheek weer van nieuwe boeken te voorzien.

 

Taken die de OWG uitvoert zijn o.a. organiseren, inkopen doen, inrichten en versieren van de school voor evenementen en het maken, repareren en plaatsen van decoratiematerialen en apparatuur.

OWG-overleg en werkzaamheden kosten je één à twee uren in de maand – meegerekend de acht keer dat de OWG vergadert per schooljaar - en het is dankbaar werk. Bovendien leer je andere ouders kennen, anders dan van een kort gesprekje op het schoolplein.

 

Wil je weten of de OWG iets is voor jou? Neem dan contact op met Wendy Leusink (06 18478160).

Terugblik margedagen

Margedagen zijn voor ouders niet altijd gemakkelijk. Voor ons zijn ze wel erg belangrijk. Het zijn namelijk de enige momenten waarop we met het hele team samen zijn om aan schoolontwikkeling te werken.
We willen u graag meenemen in de thema’s tot dusver:

 • Ontdeklab. Het team heeft op 19 september scholing gehad over STEAM/lego (Science, Technology, Egineering, Art en Mathematics, in het Nederlands: wetenschap, technologie, ontwerp, kunst en toegepaste wiskunde). STEAM onderwijs stimuleert competenties als programmeren, samenwerken, creatief denken en onderzoek. Ook hebben de leerkrachten gewerkt met de greenscreen en de laserprinter. De bedoeling van deze dag was om leerkrachten handvatten te geven om zelf in ons ontdeklab aan de slag te gaan.
 • SIDI PO/HGW/de cloud/dalton. Op 28 oktober zijn drie onderwerpen aan bod geweest. 1. SIDI PO: een instrument waarmee we vroegtijdig een ontwikkelingsvoorsprong en een mogelijke begaafdheid in kaart kunnen brengen. 2. HGW (handelingsgericht werken: een systematische manier van werken, waarbij we ons aanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van onze leerlingen. 3. De cloud: het opslaan en opvragen van bestanden, gegevens en software op een andere plek dan op je eigen locatie. 4. Dalton: de leerjaarcollega’s hebben de instrumenten rondom doelgericht werken doorontwikkeld.

 

Uiteraard vindt er veel scholing plaats buiten de margedagen. Zo zijn we afgelopen woensdag van 14.30 tot 18.00 meegenomen in Leerling in beeld: het nieuwe leerlingvolgsysteem van cito. Naast alle teamscholingen zijn er tot onze vreugde veel leerkrachten die hun kennis en kunde willen vergroten. Hierbij kunt u denken aan cursussen en opleidingen als: specialist hoogbegaafdheid, anti-pestcoördinator en  MijnKleutergroep (observatie- en registratiesysteem kleuters). Hierdoor kunnen wij als school continu leren en verbeteren.

Verlengde Schooldag

We zijn weer gestart met een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Het eerste thema is ‘Koken en voeding’. Wat hebben we een lekkere dingen gemaakt! Naast het zelf kokerellen hebben de leerlingen ook over gezonde voeding geleerd dankzij een succesvolle workshop van Sport 050. Een vanille vla test heeft er verder toe geleid dat een lekkere smaak niet altijd overeenkomt met het beste merk. Uiteraard is ook dit thema weer spectaculair afgesloten met ouders. Het was gezellig druk in de fruitbar, waar smoothy’s, gemaakt op de blender bike.

Inmiddels zijn we met ‘Wetenschap en techniek’ gestart. Wat een geluk dat het Karrepad beschikt over een prachtig ontdeklab. De leerlingen startten met de opdracht om binnen een minuut van zes legoblokjes een eendje te maken. Geweldig om de verschillen te zien (elk kind heeft zijn eigen ideeën/perspectief). Het maken van een kermis van technisch lego, een borstelrobot: we kijken uit naar het vervolg!

Stop Motion groep 7

De groepen 7 hebben een talentblok Multimedia gehad in het OntdekLab. In tweetallen gingen ze aan de slag met het maken van een Stop Motion film. Op een storyboard hadden ze vooraf een verhaaltje bedacht. De één maakte de foto, terwijl de ander kleine aanpassingen deed aan de opstelling. Daarna wisselden ze van rol. De samenwerking ging erg goed en de creativiteit van de leerlingen is goed zichtbaar in de filmpjes.

Hierbij de link voor de resultaten. 

Groep 7a: https://youtu.be/gGrQWRmBLwQ

Groep 7b: https://youtu.be/3EZXQNJ2X14

Brugfunctionaris

Zoals u weet ben ik de brugfunctionaris van het Karrepad.
Ik begrijp dat uw schoolgaande kind nogal wat kosten met zich meebrengt. Niet alle ouders zijn in staat om die kosten te betalen. U kunt hierbij denken aan:

 • Een vergoeding voor een laptop vanaf 12 jaar.
 • Een vergoeding van de ouderbijdrage en schoolreisje.
 • Een tweedehands fiets vanaf 7 jaar.
 • Een vergoeding van de ouderbijdrage en schoolreis.
 • Een vergoeding van zwemles en/of het lidmaatschap van een sportclub.
 • Een vergoeding van de muziekles of andere culturele activiteiten.

 

Ik help u graag wanneer u vragen heeft over bovenstaande zaken. Ook wil ik graag antwoorden geven op vragen over het lerende kind, opvoeding en onderwijs. Op maandag, dinsdag en om de week op woensdag vindt u mij de hele dag op het kantoor in de onderbouw (na de klapdeuren eerste deur rechts). Op donderdag en vrijdag kunt in mij na 14.00 vinden in de middenbouw. Kom u dus gerust langt of bel mij via het volgende nummer: 06-82141319. Het is ook mogelijk dat ik bij u thuis op bezoek kom.

  

!! Wanneer u in het bezit bent van een stadjerspas, dan hoor ik dat graag voor vrijdag 25 november.  Dit is mede belangrijk om te weten, zodat de ouderbijdrage en de schoolreis voor uw kind vergoed kan worden. U kunt mij bellen op bovenstaand nummer. Een whatsapp sturen mag ook met daarin de naam van uw kind. Ook ben ik via het volgende e-mailadres te bereiken: l.huizen@o2g2.nl.

  

Verder, de brugfunctionaris werkt nauw samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds biedt kinderen de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan een culturele activiteit om gelijke kansen voor ieder kind te creëren.

Layla uit groep 3 en haar vader vertellen er in het volgende filmpje over:

https://www.rtvnoord.nl/video/970626/jeugdfonds-sport-en-cultuur-groningen-ziet-meer-hulpaanvragen-van-ouders

 

Tot slot, in verband met de energiecrisis biedt de Gemeente Groningen een hulppakket aan voor gezinnen die dit nodig hebben:

https://gemeente.groningen.nl/financieel-hulppakket-gaat-deze-week-van-start

 

Sportcentrum Noord biedt gratis streetdancelessen aan:

(zie foto)

 

Hartelijke groet,

 

Liza Huizen

Ontwerp rookverbod bord is klaar!

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat er een rookverbod bord komt aan de muur bij de middenbouw. In bovenstaande afbeeling het ontwerp.

Roken op schoolpleinen is vanaf augustus 2020 verboden. Dit omdat ‘zien roken, doet roken’ en blootstelling aan rook ongezond is.  

Helaas zien wij dat sommige ouders nog steeds roken (dicht) op het plein en in het zicht van leerlingen. Het verzoek aan deze ouders is om leerlingen rookvrij te brengen en te halen.
Om het gemakkelijker te maken elkaar te wijzen op een rookvrij plein, is dit bord ontworpen. Ook komt er een afdruk bij de onderbouw op de grond. 
Wij hopen dat dit effect gaat hebben.