Algemeen nieuws
Erin en eruit

Afgelopen weekend keek ik met mijn gezin de zinderende wk-finale. Voetbal. De belangrijkste bijzaak ter wereld. Plaats je je voor een wk, dan ben je erin, mis je vervolgens een penalty teveel, dan lig je eruit. Het is een dunne lijn.


Erin en eruit. COVID eruit, maatregelen eruit. Andere virussen erin. Maar nog geen klas die we thuis hebben moeten laten. Mede met dank aan de flexibiliteit van een aantal collega’s die als vliegende keep fungeerden.

 

Er vertrokken veel collega’s afgelopen zomer. Edwin, Eline, Julia, Lizet, Marjan en Karin eruit. Gelukkig vonden we hele fijne nieuwe collega’s die ons helpen om verder te bouwen. Chantal, Els, Annemein, Janine en Bram erin.

 

Sinterklaas komt natuurlijk ieder jaar. Al was het nu weer als vanouds. Begeleid door een fantastisch Sinterklaasjournaal door onze eigen Berbertje Blok. En de paashaas en kerstman konden ook niet wachten. Al was het 6 december pas echt, Sint eruit, Kerst erin.

 

Inhoudelijk gebeurde er ook veel. Handelingsgericht werken en hoogbegaafdheid krijgen steeds meer vorm. En voor wat betreft Dalton was de audit een belangrijk ijkmoment. Veel energie erin. Een predicaatverlenging van 5 jaar eruit.

 

En natuurlijk ons mooie plein. Saaie stoeptegels eruit. Speelgelegenheid  en in het voorjaar prachtige bestickering, een tribune en moestuinbakken erin.

 

Of zo’n andere mijlpaal. Gymzaal Hoogkerk, de bus en het rotgevoel over de brand eruit. Gymzaal Korreweg, onze eigen zaal en een trots gevoel erin.

 

Erin en eruit. Het is de ene keer een dunnere lijn dan de andere. Maar die lijn is er altijd. In het voetbal is die lijn tijdens de strafschoppenserie dun. Maar hij is te beïnvloeden. En daar geloof ik in. Erin en eruit. Wij gaan daar in grote mate zelf over. En als we er niet over gaan beïnvloeden we in ieder geval de dikte van die figuurlijke lijn. Zo blijven we bouwen met elkaar aan onze gezamenlijke opdracht. Goed basisonderwijs verzorgen op een van de meest prachtige plekken van onze Stad. Ongelijkheid eruit. Gelijke kansen erin.

 

Daar gaan we in 2023 werk van maken. Maar nu eerst, het activebord en de laptop eruit. Kerstvakantie erin.

 

Het team wenst jullie een fijne kersvakantie!

Belangrijke data
Agenda
 • 24 december t/m 8 januari kerstvakantie
 • 13 februari margedag, alle leerlingen vrij
 • week 7 en 8 oudergesprekken groepen 1 t/m 7
 • week 8 definitieve adviesgesprekken groep 8
 • 25 februari t/m 5 maart voorjaarsvakantie

 

Algemeen nieuws
Dag juf Alwija.....

Beste (Dolfijn) ouders,

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen, ga ik per 1 januari met vervroegd pensioen.

Begonnen op Kleuterschool De Boterbloem, daarna Vlinder juf op de Aletta Jacobsschool (in de wijk De Hoogte 18 jaar) en nu al weer 22 jaar Dolfijnen juf. Na 40 jaar voor de klas, ga ik nu het onderwijs verlaten.

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de fijne samenwerking die ik heb ondervonden tijdens het werken met jullie kinderen. Ik heb met heel veel plezier de kinderen mogen begeleiden tijdens hun kleuterperiode.

Het sparen van de plastic doppen ten behoeve van de opleiding van de hulphonden stopt dus ook. Maar als jullie willen, kan je de doppen inleveren op verschillende inzamelpunten. Ik bracht ze naar Visio aan de Rijksstraatweg in Haren, maar sommige buurthuizen en het Martini Ziekenhuis hebben ook een verzamelpunt.

Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor de toekomst. Groetjes aan de kinderen.

 

 

Groeten,

JUF  (kan het nu nog zeggen) Alwija.

Kerst

Kerst is altijd een feest op het Karrepad. Niet alleen voor leerlingen, ook voor collega’s. Maandag heeft het team met elkaar geborreld in De Padang.

Degene met de meest foute kerstoutfit kreeg een prijs. Juf Barry heeft gewonnen! Ook zijn lootjes getrokken en krijgt elke medewerker deze week een cadeau van Secret Santa.
Verder hebben we genoten tijdens het kerstknutselen. De leerlingen waren namelijk heerlijk bezig, waarbij de groepen 1 t/m 3 in hun eigen gebouw aan de slag zijn gegaan en de groepen 4 t/m 7 begeleid werden door leerlingen uit groep 8. Wat zijn we blij dat dit weer kan, wat was de sfeer fijn en wat heerlijk dat we op deze wijze ons daltononderwijs kunnen inrichten. En laten we als kers(t) op de taart het kerstdiner niet vergeten! Ook hier waren gelukkig geen beperkingen meer en smikkelden we volop dankzij de diversiteit van leerlingen op het Karrepad. Een mooie voorbeeld van burgerschapsvorming.

Sinterklaas

Ook dit jaar kijken we terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest!

Zo zorgden de prachtige sinterklaasjournaals van Berbertje Blok voor veel vragen en opgewonden leerlingen: ‘Wat deed die piet in onze gymzaal?’ ‘Waarom hangen er kerstballen en liggen er paaseieren?’ Tijdens het sinterklaasfeest volgde de ontknoping: eerst kwam de paashaas op een skippybal aangesprongen en vervolgens arriveerde de kerstman op de fiets.

Beiden waren jaloers op alle aandacht die Sinterklaas op het Karrepad krijgt. Als troost werd Jingle Bells gezongen, waarna zowel de paashaas als de kerstman ruimte moest maken. Op 5 december draait het tenslotte om Sinterklaas. Gelukkig kwam de goedheiligman algauw met een busje het park ingereden en werd het feest met de eigen groep voortgezet.  

Plein

Zoals u kunt zien, zijn er veel zaken op het plein gerealiseerd. We zijn er echter nog niet.

Mooie stickers, o.a. een Kingspel en atletiekbaan worden aangebracht als het 10 graden of warmer is.

Daarnaast zal er een tribune geplaatst worden (achter de pallets), mede mogelijk gemaakt door de ouderwerkgroep.

Verder zal er een extra ingang (zijkant middenbouw) aangelegd worden. De gemeente draagt hier tot onze vreugde aan bij.

Langs de hekken daar worden klimplanten aangebracht en  in het voorjaar komen er zes moestuinbakken achter te staan.
Tot slot is het wachten op de obstacle run. Hier heeft u in een eerdere Nieuwsbrief een plaatje van kunnen zien.

We zijn al erg tevreden met het resultaat en kunnen niet wachten tot de bomen en planten gegroeid zijn.

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken

Zoals u weet hebben we in november een leerling- en oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.
De 136 kinderen uit onze groepen 6, 7 en 8 hebben het Karrepad een 7,9 gegeven.
Ze gaven antwoorden op vragen als: Hoe vind je het op school? Hoeveel contact heb je met je klasgenoten? Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent? Hoe veilig voel je je op of rond de school? Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?
Ik (Alinda Koerts) heb de resultaten samen met Wendy Bernardus (bouwcoördinator bovenbouw) geanalyseerd. Omdat er geen punten uitspringen, hebben we afgesproken dat het bovenbouwteam zich over de antwoorden buigt en tot één of twee verbeterpunten en parels komt. Deze worden in de volgende nieuwsbrief besproken en krijgen een plek in ons schoolplan 2023-2027.

120 Ouders hebben de ouderenquête ingevuld en kwamen tot een 8,0 gemiddeld. We hadden 101 ouders nodig om tot een valide resultaat te komen en dat is dus gelukt, fijn! Bedankt!

Hieronder vindt u het gemiddelde resultaat uitgesplitst naar vraag:

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,5

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,4

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 7,7

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 8,2

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 8,0

In hoeverre sluit wat uw kind leert bij zijn of haar niveau? 7,6

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 7,4

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 8,0

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 8,5

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 7,5

 

Op dinsdag 10 januari worden de resultaten door de schoolleiding, de intern begeleiders en de bouwcoördinatoren geanalyseerd.

De verbeterpunten en parels worden in de volgende nieuwsbrief gecommuniceerd en worden onderdeel van het nieuwe schoolplan.

Terugblik margedag


Op 6 december heeft er een margedag plaatsgevonden. Wij nemen u graag mee in wat we die dag gedaan hebben.  

 • Handelingsgericht werken (HGW). HGW staat regelmatig op de agenda, omdat het één van onze drie grote pijlers is (naast talentontwikkeling en dalton). Het doel is om de kwaliteit van ons onderwijs continu te verbeteren door systematisch te werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijs- en basisbehoeften van de leerlingen. Hierbij gebruiken wij instrumenten die door de werkgroep HGW buiten de school worden ontwikkeld. Deze groep van vijf leerkrachten en twee intern begeleiders komt eens in de zes/zeven weken bijeen, waarna ze hun inzichten aan het team presenteren, dat er vervolgens mee aan de slag kan.  Tijdens deze margedag hebben de leerkrachten van de groepen 1/2 doelen gekoppeld aan thema’s. Bij de groepen 3 werden werkwijzen afgestemd t.a.v. de methodes Veilig Leren Lezen en De Wereld in Getallen. In de groepen 4/5 werd een woord- en zinnendictee geanalyseerd en een nieuw format spelling toegelicht. De groepen 6, 7 en 8 kregen ook een format spelling toegelicht dat ze vervolgens gezamenlijk hebben ingevuld.
 • Schrijfonderwijs. Ewoud Meijer, kinderfysiotherapeut en specialist schrijfonderwijs, heeft ons meegenomen in de randvoorwaarden van goed onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn het thuis en op school ontwikkelen van de fijne motoriek (knippen, kralen rijgen etc.), een juiste pengreep en schrijfhouding aanleren en oefenen met lettervormen tot ze daadwerkelijk beheerst worden. Middels een werkgroep willen wij onze kennis over schrijven verder vergroten en komen tot een kwaliteitskaart schrijven.
 • Anti-pestprotocol en schoolplan. Zie het apartje kopje.
Anti-pestcoƶrdinatoren op school

De afgelopen maand hebben wij, juf Frencis, juf Mandy en juf Catelijne, de cursus voor anti-pestcoördinator afgerond. Wij gaan bezig met het aanvullen en opfrissen van het anti-pestbeleid. Hierin gaat het om het voorkomen en oplossen van pestproblemen.

Belangrijk is dat we als leerkrachten, ouders en leerlingen samenwerken. Aan de basis ligt dat het voor iedereen duidelijk is wat het verschil tussen plagen en pesten is. We gaan de komende periode gebruiken om duidelijke afspraken te maken over hoe we op het Karrepad met elkaar omgaan voor een veilige leer- en speelomgeving in de school en op het schoolplein.

Doormiddel van lessen zoals WhatsHappy (lessen over online pesten en hoe om te gaan met WhatsApp), Rots en Water, gastlessen van Bureau Halt en de vernieuwde duidelijke afspraken over hoe we op Het Karrepad met elkaar omgaan, willen we pesten voorkomen.

Ook gaan we aan de slag met een vernieuwd stappenplan waarin komt te staan wie welke stappen neemt als er een pestprobleem geconstateerd is. Hierin nemen we de rol van de leerkrachten, leerlingen en ouders mee.

 

We zullen u tijdens dit proces op de hoogte houden van onze plannen en afspraken.

Schoolplan

In juni moet er een nieuw schoolplan 2023-2027 liggen. Dit schoolplan moet sturing geven aan ons onderwijs, waardoor we blijven verbeteren.
De ambities in dit plan werken we uit in de jaarplannen 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027.


Inmiddels zijn we gestart met de nu-meting. Dit doen we door:

 • Het beoordelen van onze basiskwaliteit (door schoolleiding, intern begeleiders en bouwcoördinatoren)
 • Het maken van een SWOT-analyse: onze sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (door team)
 • Het analyseren van de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken: parels en verbeterpunten (door MT en bovenbouwcoördinator)
 • Het bevragen van stakeholders waaronder de MR (door ouder- en personeelsgeleding en schoolleiding)


De schoolbrede SWOT-analyse vond plaats tijdens de margedag. In groepjes van 3 à 4 medewerkers werd een bord (zie afbeelding) ingevuld.
De uitkomsten werden gepresenteerd en tot onze vreugde ontstonden eenduidige (verbeter)thema’s, zoals: uitbreiding talentblokken, borgen doorgaande leerlijnen (waaronder rekenen, taal, meer- en hoogbegaafdheid, schrijven), ouderbetrokkenheid, feedbackcultuur, burgerschapsvorming.  Ook qua sterke punten kwamen groepjes overeen: de veilige werksfeer, onze daltonidentiteit, de kleine groepen, de ligging/het park/het plein/de gymzaal, het enthousiaste, gemotiveerde team, de talentblokken, de school als lerende organisatie, de school als afspiegeling van de maatschappij.

 

In februari willen wij de ambities voor 2027 helder hebben, in maart/april de bijbehorende doelstellingen. Eind mei moet het plan aan de MR voorgelegd worden. In juni gaat het naar het bestuur. Om tot een goed schoolplan te komen, hebben we ook uw hulp nodig. Halverwege maart volgt daarom een uitnodiging om mee te kijken met wat er op dat moment ligt. Ook zal er ruimte zijn voor het aandragen van thema’s die volgens u ontbreken.

Nieuwe methode wereldoriƫntatie

De afgelopen periode hebben we als een soort van testfase door de gehele school gewerkt met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.  De oude methodes van aardrijkskunde (Blauwe Planeet), geschiedenis (Speurtocht), natuur en techniek (Natuniek) zijn verouderd. De methode die we nu aan uitproberen zijn heet Blink Wereld.

Op het Karrepad houdt een werkgroep zich bezig met de zoektocht naar een nieuwe methode wereldoriëntatie. De werkgroep is begonnen met het opstellen van eisen waar de nieuwe methode aan moet voldoen. Vervolgens hebben we 3 methodes uitgekozen en ons laten voorlichten door de uitgeverijen. De methode Blink Wereld sprong er op alle gebieden bovenuit. Deze zijn we nu ook aan het testen in verschillende groepen op onze school.

De lesmethodes van Blink Wereld voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8 gaan uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. De methode is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en in samenwerking met wetenschappers, leraren en leerlingen. Met het lesmateriaal van Blink Wereld komen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en burgerschap samen. We gaan namelijk werken met een geïntegreerde lijn.

We hebben het eerste thema afgerond en de leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast. We gaan het tweede thema straks ook afronden en nemen dan een besluit of deze methode het meest geschikt is voor onze school.

Wilt u nog meer weten over de methode Blink Wereld? Neem dan een kijkje op de website (Blink.nl). We houden u op de hoogte!

 

Werkgroep wereldoriëntatie

Verlengde Schooldag

Wat zijn we blij met het ontdeklab! Het maakt ons thema wetenschap & techniek namelijk een stuk leuker en innovatiever.
De kinderen hebben binnen een minuut een eendje moeten bouwen met een pakketje legosteentjes. Dit leverde een prachtig scala aan eendjes op (ieder kind zijn eigen blik en kunde).

Na deze energizer is er met Spike Lego verder gewerkt, met als onderdeel het bouwen en programmeren van kermisattracties. Vooral dat programmeren had wat voeten in de aarde. De ene draaide zo snel dat we er misselijk van werden, de andere stopte zo snel dat het onveilig werd. Dit met op de achtergrond zelf gekozen muziek of opgenomen gegil. Wat een succes!
Een ander onderdeel van het thema wetenschap & techniek is het spel Electro. Hoe kan ik mijn eigen lampje laten branden door middel van een stroomkring. Opnieuw een grote uitdaging voor de vsd-club.
Spannend is dit thema ook. Het zelf goed in elkaar zetten (lees: o.a. solderen!) van een borstelrobot vroeg wat en ook het figuurzagen van vogeltjes, kerstbomen en rendieren vergde geduld en inspanning.


Het volgende thema is kunst & cultuur. Wat fijn dat we hierbij ondersteund worden door de kunstdocent Anette, die het Karrepad helpt de schooldagen verder te verrijken. Samen met haar ontstaat een Karrepad museum in het klein. Houd de uitnodiging in de gaten!

Even voorstellen......Anette Ebert

Wie ben ik

 

Mijn naam is Anette Ebert.

 

Ik ben geboren in Duitsland; daar heb ik de opleidingen tot houtbeeldhouwer en product designer gedaan. Ik ben moeder van drie kinderen, beeldend kunstenaar (o.a. beeldhouwer) en onderwijzeres.

Sinds 1997 woon ik in Nederland.

In mijn atelier werk ik  aan vrije opdrachten en in opdracht van anderen.

Ik geef sinds 2006, les in de vakken: beeldende kunst en Duits. Daarnaast ben ik docent  binnen de invalpool  „Midden en Noord Drenthe van het Centrum  voor Kunst en Cultureel  in Assen“ (ICO Assen).

Meer informatie over mijn werk kun je vinden op mijn website: www.houtenziel.nl.

Op dit moment werk ik mee aan een project van de Hanze Hogeschool met als doel om kunst te integreren in allerlei methodieken die op school worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in taal, rekenen, geschiedenis en zo voort.

 

Sinds november ben ik op de woensdagen als Kunstvak docent aan jullie school verbonden. Op dit moment richten we met een aantal mensen het „Atelier“ in.  Graag wil ik mijn kennis en vaardigheid met jullie delen en met jullie samen werken op Het Karrepad.

 

Anette

Protocol Te laat komen

Samen met het team en onze leerplichtambtenaar hebben wij een nieuw protocol Te laat komen geformuleerd.

In dit protocol wordt beschreven hoe wij als basisschool het Karrepad  omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat komen. Het uitgangspunt is dat wij de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij u als ouder neerleggen en dat de lestijd voor de leerlingen niet in gevaar mag komen.  

 

Doel van het protocol  

1. Handelen binnen de regels van de Leerplichtwet  

2. Voorkomen van verstoring van de lessen  

3. Eenduidige werkafspraken binnen school  

 

Start lestijden  

Iedere lesdag start om stipt 8.30 uur. Dat betekent dat kinderen dan startklaar in de klas moeten zitten. De kinderen van de midden- en bovenbouw kunnen vanaf 8.15 uur zelfstandig naar binnen. De kinderen van de onderbouw worden door de ouders naar de leerkracht op het plein gebracht. 

 

Aanpak  

Als leidraad nemen we de zogenaamde 3-6-9- regeling. Deze regeling is een goede manier om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken. Elke keer dat het kind te laat komt, wordt dit door de leerkracht in het leerlingvolgsysteem geregistreerd.  

 

3 Bij driemaal te laat vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouder(s) en eventueel de leerling (afhankelijk van zijn of haar leeftijd). 

 

6 Bij zesmaal te laat seint de leerkracht de adjunct-directeur in. De adjunct-directeur nodigt de ouder(s) uit om de consequenties van het te laat komen te bespreken. Er wordt aangegeven dat er bij de negende te laat komen een uitnodiging volgt voor een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar.

 

Bij negen keer te laat nodigt de leerplichtambtenaar de ouder(s) uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op school. Indien er geen verbetering optreedt, zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.  

 

Het is zowel voor een kind, als voor de groep en leerkracht niet fijn wanneer een kind te laat op school komt. Laatkomers missen een deel van de les en verstoren die voor anderen. Laten we er daarom samen voor zorgen dat elke lesdag op rustige wijze kan beginnen.

Ziekte/vervanging

De virussen ploppen op en het is regelmatig een gepuzzel hoe we de bezetting rondkrijgen. Dit komt mede door de lege vervangingspool.
We doen ons best ook dit schooljaar geen groepen te verdelen of naar huis te sturen. Dit blijft een grote uitdaging.

MijnSchool (oudercommunicatie)

Eind augustus ontvingen wij een e-mail met het bericht dat GetThere hun ouderportaal MijnSchool heeft verkocht aan Social Schools. De verkoop gebeurt per 1 april 2023, voor die tijd moeten wij in principe zijn overgestapt naar Social Schools of naar een ander ouderportaal.

Dit geldt voor alle basisscholen binnen Openbaar onderwijs Groningen. Na overleg met alle partijen is besloten drie oudercommunicatiesystemen met elkaar te vergelijken. De verschillen tussen Social Schools, Parro en SchoolPraat zijn in kaart gebracht. In januari wordt definitief besloten  met welk systeem wij gaan werken. 

Zodra wij meer weten over het omzetten van MijnSchool naar het nieuwe systeem brengen we u daarvan op de hoogte.

Nieuwe leden gezocht bij de Ouderwerkgroep!

Hoi!

 

Vind je de school dit jaar ook weer zo mooi versierd? En vind je het kerstcafé ook zo gezellig?

 

De Ouderwerkgroep (OWG) is een groepje ouders die dit organiseert. We organiseren ook het paasontbijt, de avondvierdaagse en we helpen school bij de sinterklaasintocht en het eindfeest.

 

We zoeken nieuwe leden!  De Ouderwerkgroep komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar en je kan zelf aangeven aan welke activiteiten je wilt meedoen.

 

Lijkt het je leuk om in een ontspannen sfeer mee te helpen op school? Of wil je eerst wat meer informatie? Bel dan met Wendy (0618478160). Je kunt altijd een keertje vrijblijvend aanschuiven bij een van onze vergaderingen, wees welkom!

 

Groetjes, Wendy namens de Ouderwerkgroep

Aankondiging verbouwing onderbouw

In 2024 wordt de onderbouw van binnen aangepakt. Dit betekent onder andere nieuwe toiletten, een andere vloer, een totale verfbeurt, een nieuwe keuken, het vervangen van de radiatoren enz. Het komende jaar gebruiken wij om tot een mooi plan te komen. Dit doen wij in overleg met collega’s, de MR en ook andere ouders worden hier t.z.t. bij betrokken.