Algemeen nieuws
Inleiding

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

De kop van het kalenderjaar 2023 is er weer af. Februari heeft zich aangekondigd met veel regen, waterkou en grijze luchten. Gelukkig zagen we deze week het zonnetje weer tevoorschijn komen.
Nog twee weken en dan is het alweer voorjaarsvakantie. Een vakantie die werd ingevoerd om de sombere wintermaanden te onderbreken, maar ook op vraag van mensen die op wintersport gaan of carnaval vieren. Aangezien ik niet op wintersport ga en, geboren in Drenthe, minder met carnaval heb, voelt het voor mij vooral als een fijne onderbreking van routine. Geen wekker om 6.30,  niet in het donker hardlopen, geen broodbakjes vullen, geen gehaast met de kinderen…


De afgelopen periode was in veel opzichten fijn. De bouwcoördinatoren zorgden voor een goede afstemming tussen de onder-, midden- en bovenbouw, werkgroepen werkten gestaag verder aan hun jaardoelen en systemen als MijnKleutergroep en Leerling in Beeld (LIB) kregen meer plek.


Desalniettemin voelde het in vlagen wat roerig en wisselvallig. Griep, corona of andere redenen van afwezigheid zorgden ’s ochtends vroeg voor een uitdaging: lukt het ons een vervanger te vinden…? De appgroep ‘Ziekte’ stond vaak bovenin mijn Whatsapp. Een andere uitdaging lag op ict-gebied in de overgang van cito 3.0 naar LIB zorgde op ict-gebied voor grote uitdagingen. Ook dit is ons gelukkig tijdig gelukt!

 

Een fijne vakantie en geniet van de vrolijkheid van de lentemaanden!

 

Belangrijke data
Agenda

 

 • 13 februari margedag, alle leerlingen vrij
 • week 7 en 8 oudergesprekken groepen 1 t/m 7
 • week 8 definitieve adviesgesprekken groep 8
 • 25 februari t/m 5 maart voorjaarsvakantie
 •   6 april paasontbijt en eitje-tik wedstrijd
 •   7 april margedag, alle leerlingen vrij
 • 10 april tweede paasdag, vrij
 • 18 t/m 20 april eindtoets cito groepen 8
 • 20 en 21 april Koningsspelen
 • 22 april t/m 7 mei meivakantie

 

Algemeen nieuws
Leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken gedeeld en aangegeven dat we met een parel en verbeterpunt komen.
Die van het LTO schuiven we deze door naar de volgende nieuwsbrief i.v.m. met een te volle agenda van het bovenbouwoverleg.
Wat betreft het OTO:

 • Parels: we informeren ouders goed over wat er op school gebeurt (8,5) en kinderen gaan met plezier naar school (8,5). Dit proberen we vast te houden!
 • Verbeterpunt: We willen minimaal een 8,0 scoren op het voldoende uitdagen van kinderen tot maximale ontwikkeling (7,4).
  Hoe gaan wij dit doen? Binnen de werkgroepen Handelingsgericht werken en dalton ontwikkelen en verfijnen wij instrumenten om binnen een groep zo goed mogelijk aan te sluiten bij elk kind individueel. Daarbij leiden wij een specialist meer- en hoogbegaafdheid op, die samen met de werkgroep meer- en hoogbegaafdheid de onderwijsinhoud, de didactiek en de evt. aansluiting met de plusgroep voor deze leerlingen optimaliseert.
Verkeersveiligheid

Om een veilige verkeerssituatie te creëren in de Molukkenstraat komt de politie in de week van 20 februari controleren.

 

Veel auto's parkeren in de Molukkenstraat op de stoep of op de weg bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Dit zorgt voor onveilige situaties. Hierover is regelmatig contact met de politie, zowel door buurtbewoners als door de school. Wij vragen u om uw auto niet te parkeren op plekken waar het niet mag.  Langs de Oosterhamriklaan en Korreweg is vaak wel plek, daar kunt u parkeren en een stukje lopen naar school om uw kind te brengen of te halen. Wij hopen op uw begrip en bedanken u alvast voor de medewerking.

Talentblokken

Er zijn de afgelopen weken volop Talentblokken in het OntdekLab geweest. Een tijd terug heeft u kunnen lezen dat de groepen 4 en 5 kunsttegels hebben gemaakt, gebaseerd op het werk van de Groningse kunstenaar Anno Smith. Dit was een project in samenwerking met Mooie Wijken. De tegels en mozaïekkunstwerken worden op dit moment geëxposeerd in het Floreshuis. Dit is nog te bekijken tot en met 11 februari. Daarna zullen de mozaïeken daadwerkelijk op huizen in de wijk worden geplaatst. 

 

De groepen 5 hebben een bibberspiraal gemaakt voor de lessen techniek. Zo leren ze hoe een stroomkring werkt.

 

Groep 8 was aan de beurt voor multi-media activiteiten. Er werden weer mooie creatieve filmpjes gemaakt met stop-motion technieken.  

 

Inmiddels is het atelier ook in gebruik genomen in de ruimte boven de SKSG. Dit wordt een gezamenlijke ruimte die zowel door de school als de SKSG gebruikt kan worden. Op dit moment is kunstdocent Anet daar met de kinderen van groep 3 bezig om oude stoelen van de kringloop om te toveren tot kunstobjecten. Dit is in samenhang met het project Verhalend Ontwerp. Ze hebben zelf de stoelen uitgezocht, er zijn ontwerpen gemaakt, er is al geschuurd en de basis is geverfd. Volgende week wordt er door de kinderen de kunst erop gemaakt, geïnspireerd op Piet Mondriaan, Wassily Kandinsky, Keith Haring en Vincent van Gogh. We zijn erg benieuwd naar het resultaat. 

 

Daarnaast zijn de buitenschoolse Talentblokken ook volop aan de gang voor groep 5/6. Heel leuk om te zien hoeveel kinderen zich daarvoor hebben opgegeven! 52 unieke aanmeldingen, dus dat is echt super. Doordat de animo zo groot was hebben we meteen extra lessen toegevoegd. Op maandagmiddag is het Talentblok drone vliegen in de gymzaal. Op dinsdagmiddag was er Lego Spike en op de donderdagmiddag zijn we nog wel even zoet met de smaaklessen. Daar waren maar liefst 30 kinderen in geïnteresseerd! 

 

De volgende periode zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt voor de buitenschoolse Talentblokken. 

 

Hartelijke groet,

 

Team 'Talentblokken'

MijnSchool.nl

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, stopt het Ouderportaal MijnSchool.nl per 1 april met zijn dienstverlening. Bovenschools heeft de werkgroep communicatie een vergelijkend onderzoek gedaan.
Zij adviseren om over te stappen op Social Schools. Zodra deze rapportage is vastgesteld, volgt een gefaseerde invoering tot uiterlijk 1 augustus. MijnSchool.nl blijft tot die tijd in de lucht. 

Bakker, wat doe je vandaag?

In de groepen 1 en 2 hebben we het thema: Bakker, wat doe je vandaag?

 

Met de kinderen hebben we uitgezocht wat de bakker voor kleding draagt en wat er allemaal nodig is in de bakkerij. Dat hebben we verzameld of zelf gemaakt en dat kwam in de bakkerij in de groepen, zodat we de bakker konden naspelen.

 

In de groepen hebben we broodjes gemaakt van zoutdeeg en taartjes van schuursponzen. Deze konden we verkopen in de bakkerij.

 

Ook hebben we gekeken waar meel van wordt gemaakt en in de bouwhoek werden volop molens gebouwd.

 

 

 

Maar naast het spelen met alle mooie gemaakte spullen is het natuurlijk ook heel leuk om zelf deeg te maken en te bakken boven vuur. Alle kinderen hebben deeg gemaakt en op een stok gedaan en deze mochten op het plein boven het vuur gebakken worden. En daarna natuurlijk opeten in de groep.

 

Ook komt de echte bakker nog op bezoek in alle groepen en kunnen de kinderen hun vragen stellen.

Wizz-scholing rekenen

We hebben de subsidie Verbeteren basisvaardigheden gekregen. Via de volgende link vindt u de achtergrondinformatie: Verbetering basisvaardigheden | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl).

 

Nu we werken met een nieuwe rekenmethode (de Wereld in Getallen) willen we een duidelijke, geborgen leerlijn rekenen ontwikkelen. Dankzij de subsidie kunnen we Wizz-scholing (specialisten op rekengebied) invliegen om hierbij te ondersteunen. Dit houdt in dat zij:

 • Vijf! leerkrachten van het Karrepad scholen tot rekencoördinator.
 • Twee dagen lessen observeren (21 en 23 maart).
 • Door deze observaties, nagesprekken en opgestuurde documenten tot een beginsituatie (een foto van de school) komen.
 • Ons helpen om de juiste  vervolgstappen te zetten om tot optimaal rekenonderwijs te komen, o.a. via de margedag op 7 april, een kwaliteitskaart en schooldoelen 2023-2027.

 

De subsidie wordt verder ingezet voor: collegiale consultatie, (facilitering) ontwikkeling, scholingen (taal, Nederlands als tweede taal, voor- en vroegschoolse educatie, digitale geletterdheid etc.), invliegen experts (rekenen, taal, burgerschapsvorming, digitale geletterdheid, meer- en hoogbegaafdheid), intervisie e.d. Deze interventies zijn beschreven in een verplicht activiteitenplan dat gedeeld is met de MR.

Nieuwe leden gezocht bij de Ouderwerkgroep!

Hoi!

 

Vond je de school dit jaar ook weer zo mooi versierd met Sinterklaas en Kerst? En vond je het kerstcafé ook zo gezellig?

 

De Ouderwerkgroep (OWG) is een groepje ouders die dit organiseert. We organiseren ook het paasontbijt, de avondvierdaagse en we helpen school bij de sinterklaasintocht en het eindfeest.

 

We zoeken nieuwe leden! De Ouderwerkgroep komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar en je kan zelf aangeven aan welke activiteiten je wilt meedoen.

 

Lijkt het je leuk om in een gezellige en ontspannen sfeer mee te helpen op school? Of wil je eerst wat meer informatie? Bel dan met Wendy (0618478160). Je kunt altijd een keertje aanschuiven bij een van onze vergaderingen, wees welkom!

 

Groetjes, Wendy namens de Ouderwerkgroep

Afscheid juf Saskia Hamelink

Juf Saskia zet haar loopbaan voort op een andere basisschool en zal niet terugkeren op het Karrepad.
Wij wensen haar alle goeds een fijne carrière toe.