Daltononderwijs

Daltononderwijs betekent dat we bij alles wat we doen uitgaan van de volgende kernwaarden: 
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Reflectie
  • Effectiviteit


Onze kernwaarden zijn altijd en overal herkenbaar. Ze komen terug bij alles wat we doen en ook bij de manier waarop we met elkaar omgaan. In deze video vertellen we er meer over:

 

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

We bieden kinderen veel vrijheid om zelf te leren en eigen keuzes te maken. Vanaf het moment dat ze op school komen, zijn ze eigenaar van hun leerproces. Dat houdt in dat we ze de vrijheid geven om te ontdekken waar ze staan en wat ze kunnen. Ze leren ook wat ze nog niet zo goed kunnen en waar ze aan moeten werken. Stap voor stap krijgen ze meer verantwoordelijkheid en leren ze zelfstandig te werken en te leren. Zo krijgen ze vertrouwen in hun eigen kunnen. En lukt iets nog niet, dan zetten we een stapje terug en proberen we het opnieuw. Leren gaat met vallen en opstaan. Fouten maken hoort erbij en helpt om verder te leren.

 

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid begint in de onderbouw met zelf­redzaamheid. Met zelf aan- en uitkleden. En met zelf ­opruimen. Geleidelijk vragen we kinderen om meer eigen initiatief te nemen. Bij het plannen van hun taken, het stellen van leerdoelen en het streven naar het hoogst haalbare resultaat. Ook leren ze om hulp te vragen als dat nodig is. En om rustig af te wachten als de leerkracht met een ander kind bezig is. Naarmate een kind zelfstandiger wordt, kan het zelf het eigen gemaakte werk nakijken. Vanaf groep 5 leren de kinderen om hun taakwerk zelf in te plannen.

 

Samenwerking

Binnen onze school vormen we een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en overige medewerkers laten zien dat ze samenwerken, samen leven en samen leren. Samenwerken vraagt om vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. De grens van de eigen vrijheid wordt gevormd door de vrijheid van de ander. We vinden het daarom belangrijk dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Zo ontdekken leerlingen gaandeweg dat ze ook kunnen samenwerken met kinderen die niet hun vrienden zijn. Ze maken zelf afspraken over wat ze gaan doen en leren om hierover met elkaar te communiceren.
We stimuleren kinderen vanaf groep 1 om elkaar te ­helpen en rekening met elkaar te houden. Dat doen we niet alleen bij sociale spelactiviteiten maar ook in ons lesprogramma. Zo helpen leerlingen uit groep 7 ­kinderen uit groep 4 bij het tutorlezen. 

 

Reflectie

Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en leren om te reflecteren op wat goed gaat en wat beter kan. Reflectie helpt ze om aan te voelen wat ze nog moeten leren en wat ze al kunnen. Geleidelijk leren ze hun eigen taakwerk in te plannen en bij te sturen. Ze leren ook om kritisch te kijken naar wat ze hebben gedaan. Ook reflecteren leerlingen op hun eigen gedrag en dat van de andere leerlingen. De leerkracht gebruikt verschillende methoden om het reflecteren goed te begeleiden. 

 

Effectiviteit

We willen onze tijd zo effectief mogelijk gebruiken. Daarom zorgen we ervoor dat leerlingen en leerkrachten de middelen hebben om het onderwijs goed in te plannen. Per groep maken we een overzicht van wat de leerlingen kunnen. Daarna maken we een indeling van leerlingen in subgroepen van een vergelijkbaar niveau. Leerlingen werken ook aan hun eigen doelen: wat je al kan, hoef je niet meer te leren. De leerkracht kan daardoor onderwijs op maat geven en de instructie aan­passen aan de behoefte van de leerlingen.

 

Lesmethoden

Onze lesmethoden passen goed bij het daltononderwijs. We gebruiken steeds de meest recente middelen die bij een methode horen. Dit geldt zowel voor de fysieke materialen, zoals boeken en werkschriften als voor de digitale hulpmiddelen. 

 

Meer informatie over Dalton kunt u vinden op de website van de Nederlandse Daltonvereniging.