Naar het voortgezet onderwijs

Vanwege de overgang naar het voortgezet onderwijs organiseren we voor groep 8 contactavonden voor ouders en leerlingen samen in september, december en februari. De leerkracht geeft dan aan welk niveau het beste bij een leerling past, gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkracht zelf. In februari volgt het definitieve adviesgesprek over de schoolkeuze.


Plaatsingswijzer

Alle scholen in de gemeente Groningen maken gebruik van de Plaatsingswijzer, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Op deze website is meer informatie te vinden over de werkwijze van de Plaatsingswijzer: https://plaatsingswijzer.nl/.

 

Schooladvies

In april maken de leerlingen de eindtoets van Cito. Deze is bedoeld om het advies van de school te bevestigen en ondersteunen. De uitslag is dus niet meer leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. 


Na het definitieve adviesgesprek hebben ouders en leerlingen de tijd tot half maart om een school uit te kiezen en de leerling aan te melden.