Toetsen en rapporten

Toetsen

We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we op elk moment in het schooljaar zien hoe het gaat met de ontwikkeling van elke leerling en kunnen we op tijd reageren als er iets aan de hand is.
We nemen op vaste momenten in het jaar citotoetsen af en toetsen die bij de lesmethoden horen.

Rapporten

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis: in februari en voor de zomervakantie. Dat rapport is meteen het overgangsrapport. Kleuters in groep 1 krijgen alleen voor de zomervakantie een rapport. We gebruiken geen cijfers, maar beschrijven in het rapport hoe een leerling zich heeft ontwikkeld.