Brugfunctionaris

Liza Huizen is onze brugfunctionaris. Zij is beschikbaar om vragen te be­antwoorden en advies te geven over het ­lerende kind, opvoeding en onderwijs. Dat kan tijdens het inloopspreekuur op donder­dag en vrijdag om half negen in onze onder­bouw­locatie.

 

Als u dat liever wilt, is het ook mogelijk om een huisbezoek af te spreken. Verder organiseert zij geregeld ­activiteiten met en voor ouders. Houd daarvoor de nieuwsbrief in de gaten. 

 

In overleg met u, kan de brugfunctionaris u doorverwijzen naar een andere instantie,
zoals het WIJ-team, de schoolverpleeg­kundige of een andere instantie.


Meer informatie is te vinden in de schoolgids en de folder van de brugfunctionaris.

Liza Huizen is te bereiken via:

E-mail: brugfunctionariskarrepad@o2g2.nl
Telefoon: 050 - 320 04 42

Mobiel: 06 - 821 413 19 

 

Liza Huizen
Documenten