Missie en visie

Onze missie

De school is de samenleving in het klein, een plek waar we samen leren, samen werken en samen leven. We werken vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leerlingen het beste onderwijs te geven dat we kunnen bieden, zodat zij hun talenten ontwikkelen en uitgroeien tot zelfstandige, positief kritische mensen die voorbereid zijn op hun toekomst. 

 

Onze visie

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, toegesneden op de mogelijkheden van het kind, waarbij het leren van de leerling centraal staat. Dit uit zich in de dagelijkse praktijk in een op daltonprincipes gebaseerde onderwijsvorm, uitgaande van de kernwaarden van het daltononderwijs.