“Het voordeel van een school in de buurt is dat kinderen

gemakkelijk met hun klasgenoten kunnen spelen”

Missie en visie

Het Karrepad staat bekend als een warme stadsschool. Wie wij zijn en waar wij als school voor staan is beschreven in onze missie en visie. Dat vertellen we hieronder. 

Missie

Het Karrepad is een openbare daltonbasisschool voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Bij ons zijn alle leerlingen welkom. We vormen een samenleving in het klein. Een plek waar we samen leren, samen werken en samen leven.

Het is onze verantwoordelijkheid om leerlingen het beste onderwijs te geven. Dat doen we op basis van de kernwaarden van het daltononderwijs. We begeleiden onze leerlingen tijdens hun reis naar de toekomst als zelfstandige, ruimdenkende en actieve wereldburgers. We geven ze volop ruimte om te oefenen voor nu en voor later. Zo geven we ze een stevige basis voor een succesvolle toekomst na de basisschool. 

Wij bieden onze leerlingen een omgeving waar zij zich onderdeel van voelen. Bij ons voelen de leerlingen zich welkom en worden ze gerespecteerd. Wij zijn positief in onze verwachtingen van onze leerlingen en laten hen ondervinden dat ze zichzelf kunnen zijn. Zo creëren we een positief klimaat en een gezamenlijke cultuur waarvoor we ons met z’n allen verantwoordelijk voelen.

Visie

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, gericht op de mogelijkheden van de leerling. Waarbij het leren van de leerling centraal staat. In de dagelijkse praktijk werken we met onderwijsvormen op basis van de waarden van daltononderwijs: samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en doelgericht werken.

We inspireren en dagen leerlingen uit om actief te leren. Naast taal, schrijven en rekenen speelt de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen een grote rol in ons onderwijs. We laten leerlingen doen waar ze goed in zijn. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen. We dagen leerlingen continu uit nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Zo leren ze trots te zijn op hun eigen ontwikkeling en kunnen ze talenten herkennen en benoemen.

Onze huidige wereld is in korte tijd veel ingewikkelder geworden. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst stimuleren we ze om creatief te denken, kritisch te kijken en volop samen te werken. Mede door talentblokken dagen we leerlingen uit om met vragen, ideeën en oplossingen te komen. 

Meer weten?

Dat lees je onder het kopje Ons onderwijs.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies