Verlengde schooldag

Op maandag en woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur ­kunnen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 meedoen aan de Verlengde Schooldag. Aan het begin van ieder schooljaar mogen de leerlingen zich aanmelden. De leerkracht bekijkt samen met de pedagogisch medewerkers welke kinderen er mee mogen doen. Wanneer er geen plek is voor iedereen, komen leerlingen op een wachtlijst. ­Deelname is gratis. We werken hierbij samen met SKSG en verschillende organisaties in de wijk.

 

Digitale vaardigheden

De activiteiten van de Verlengde Schooldag staan in het teken van de 21e-eeuwse vaardig­heden. Dit zijn vaardigheden die leerlingen ­nodig ­hebben om succesvol mee te kunnen doen aan de maatschappij van de toekomst. We bieden daarnaast ook extra ­oefeningen taal en rekenen aan, waarbij we kinderen vooral laten ervaren dat taal en rekenen ook erg leuk en nuttig kunnen zijn. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn wetenschap & techniek, sport & bewegen, natuur & duurzaamheid, kunst & cultuur en koken & voeding, waarbij een deel van de activiteiten in ons ontdeklab plaatsvindt.

 

Leuk & nuttig

De Verlengde Schooldag wordt verzorgd door Wendy Japenga en Marieke Kaaijk. Zij werken als pedagogische medewerkers bij SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) en als onderwijsassistent bij ons op school. Zij zijn geschoold in het aanleren van ­21e-eeuwse ­vaardigheden en maken de lessen niet alleen leuk en gezellig, maar ook erg nuttig en belangrijk voor de toekomst.

 

Marieke Kaaijk is coördinator en aanspreekpunt voor de Verlengde Schooldag. Ze is te bereiken via e-mailadres m.kaaijk@sksg.nl.

 

Ons ontdeklab