“Een gezellige, vrije en vrolijke school met veel

buitenspeelruimte om lekker te voetballen in de pauzes”

Onze kernwaarden

Vrijheid

We bieden leerlingen veel vrijheid om zelf te leren en eigen keuzes te maken. Vanaf het moment dat ze op school komen, zijn ze eigenaar van hun leerproces. Dat betekent dat we ze de vrijheid geven om te ontdekken waar ze staan en wat ze kunnen. Ze leren ook wat ze nog niet zo goed kunnen en waar ze aan moeten werken.

Stap voor stap krijgen ze meer verantwoordelijkheid en leren ze zelfstandig te werken en te leren. Zo krijgen ze vertrouwen in hun eigen kunnen. Als iets nog niet lukt, zetten we een stapje terug en proberen we het opnieuw. Leren gaat met vallen en opstaan. Fouten maken hoort erbij en helpt om verder te leren.

Verantwoordelijkheid

Bij die vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid en regels. We vragen van leerlingen om zich aan afspraken te houden. We geven duidelijke richtlijnen en een overzichtelijke structuur. Binnen deze grenzen krijgen leerlingen houvast om de vrijheid te hanteren.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid begint in de onderbouw. Onze leerlingen nemen hier al verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces doen aan reflectie: zij denken na over zichzelf, wat er goed gaat en wat beter kan. Geleidelijk vragen we leerlingen om meer zelf te doen. Ook leren ze om hulp te vragen als dat nodig is en om te gaan met uitgestelde aandacht als de leerkracht met een andere leerling bezig is. Naarmate leerlingen zelfstandiger worden, kunnen ze zelf het eigen gemaakte werk nakijken. Vanaf groep 5 leren de leerlingen om hun taakwerk zelf in te plannen.

Samenwerken

Binnen onze school vormen we hechte groep waarbinnen leerlingen, leerkrachten, overige medewerkers en ouders laten zien dat ze samenwerken, samen leven en samen leren. Samenwerken vraagt om vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. En de vrijheid van een ander bepaalt de grens van de eigen vrijheid.

We vinden het daarom belangrijk dat we op een respectvolle manier met elkaar om­gaan. Zo ontdekken leerlingen in stapjes dat ze ook kunnen samenwerken met kinderen die niet hun vrienden zijn. Ze maken zelf afspraken over wat ze gaan doen en leren om hierover met elkaar te communiceren. We stimuleren leerlingen vanaf groep 1 om elkaar te helpen en rekening met elkaar te houden. Dat doen we niet alleen bij sociale spelletjes maar ook in ons lesprogramma.

Reflectie

Onze leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces doen aan reflectie: zij denken na over zichzelf, wat er goed gaat en wat beter kan. Dit helpt ze om aan te voelen wat ze nog moeten leren en wat ze al kunnen. Geleidelijk leren ze hun eigen taakwerk in te plannen en bij te sturen. Ze leren ook om kritisch te kijken naar wat ze hebben gedaan. De leerlingen kijken ook naar hun eigen gedrag en dat van de andere leerlingen. De leerkracht gebruikt verschillende methoden om dit goed te begeleiden.

Effectiviteit

We willen onze tijd zo effectief mogelijk gebruiken. Daarom zorgen we ervoor dat leerlingen en leerkrachten de middelen hebben om het onderwijs goed in te plannen. Per groep maken we een overzicht van wat de leerlingen kunnen. Daarna maken we een indeling van leerlingen van een vergelijkbaar niveau. Leerlingen werken ook aan hun eigen doelen: wat je al kan, hoef je niet meer te leren. De leerkracht kan daardoor onderwijs op maat geven en de uitleg aanpassen aan de behoefte van de leerlingen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies